• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports

BESYO kelimesi kökenine indiğimizde OSMALI döneminde Selim Sırrı TARCAN ve yanındaki bir çok arkadaşlarının girişimleriyle beden terbiyesi olarak  cimnastik faaliyetleriyle birlikte ülkemizde girişimlerine başlamıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu  alandaki çalışmalara hız verilmiştir. İlk olarak ilkokul ve ortaokullarda beden terbiyesi cimnastik  dersleri için şuanki adıyla beden eğitimi öğretmenleri yetiştirilmek üzere  bir heyet kurulumuştur. Bu heyetin amacı ülkede beden  yani fiziksel eğitimin çalışmalarını yürütmektir.İlk olarak resmi kuruluş olan 1926 yılında Konya’da kurulan  bu mektep 1 sene sonra Ankara’ya taşınmıştır. İsmi Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olmuştur.

3 yıllık eğitimimle başlayan bu kurum ilerliyen yıllarda adını ve statüsünü değiştirerek yüksekokul olmuştur. Adınıda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu yani ( BESYO) olarak değiştirmiştir. Fakat böyle  kalmamıştır.

Besyo kelime anlamı olarak daraltılmış bir kelimedir. Açılımı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’dur. Besyo’nun amacı ülkemize kaliteli ve bilinçli birer spor öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi ve rekreasyon eğitimcisi yetiştirmektir.

Günümüzde BESYO kelimesi artık yavaş yavaş önemini yitirmektedir. Bunun en önemli fakrörü besyoların artık fakülteleşmeye gitmesiyle birlikte yeni isminin besyo yerine Spor bilimleri fakültesi yani SBF olmasıdır.

Spor Bilimleri Fakülteleri ve BESYO aynı şeydir. İsminin değişmesinin temel amacı daha bilimsel ve  fakülteleşmekten geçmektedir.2018 senesiyle birlikte ülkemizde hazırda bulunan bu sene kurulan ve kuruluş aşamasında bulunan toplamda 93 tane Besyo ve SBF  bulunmaktadır. Bu kurumların bir kısmı halen yüksekokul olduğu için  halen Besyo tanımını kullanmaktadır. Bir kısmıda fakülteleşmeye geçtiği için SBF olarak anılmaktadır. Burdaki asıl amacın isimlerin kullanılışı değil hedeflerinin aynı olmasıdır. İkiside sporun bilimsel şekilde en etkili nasıl kullanılacağını ve bunun öğretsel kurumlarıdır.

SBF son yıllarda ülkemizin popüler olarak tercih ettiği üniversitelerin bölümleri arasında yerini almaya başlamıştır. Ülkemizde halen besyo olarak bilinsede  aslında yakın zamanda sbf olarak anılmaya başlanacağımızdan hiç şüphemiz olmasın.

Besyo veya sbf   4 yıllık bir üniversite olup aynı zamanda kendi içerisinde de 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü

Rekreasyon Bölümü

Olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Fakat malesef  ülkemizde besyo bulunan bütün üniversitlerde bu 4 bölümün 4’üde  bulunmamaktadır. Ülkemizde bulunan bir başka yanlış algı ise  sadece Beden Eğitimi Bölümünün önemli olduğudur. Bu çok yanlış bir algıdır. Hepsinin sınıfı birbirinden farklıdır fakat  hangi bölümü okursanız okuyun formasyon alıp öğretmenlik de yapabilirsiniz

BESYO ve SBF hakkında sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istedik yazılarımızı okuduğunuz için teşekkür ederim umarım faydalı olur.

Tanımlar

SBF: Spor Bilimleri Fakültesi

Besyo: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu