• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ülkemizde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu(Besyo) ve Spor Bilimleri Fakülteleri( sbf ) tarafından özel veya devlet kurumlarına istihdam edilmek üzere yetiştirilen 4 yıllık bir bölümdür. Amacı ülkemizde her yıl sayısı artan nüfus ve okul sayısı ile birlikte bu alanda kaliteli eleman yetiştirmektir. Besyo’lar ve Sbf’ler her geçen yıl çoğalmaktadır. Besyo ve Sbf’lerin öğretmen bölümünden mezun olacak kişilere alanı ile ilgili gelişmeleri, yayınları ve ilgili teknolojiyi kullanabilen öğretmenler yetiştirmek bu bölümün ana amaçları arasındadır.

BESYO BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ İSTİHDAMLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaokullar, genel liseler, anadolu liseleri , liseleri , meslek liseleri ,spor liseleri, özel eğitim kurumları ve üniversitelerde öğretmenlik

- Engellilere yönelik her türlü eğitim,organizasyon ve sağlıklı yaşam uygulamalarında görev alabilirler

- Uzman olduğu branşa göre antrenörlük ve yöneticilik yapabilirler.Bölüm programında yer alan derslere göre meslek bilgisi, genel kültür ve spor alan bilgisi ders ve uygulamalara yer verilir.

- Öğretmenlik dışındada kişilerin kendileri geliştirmeleri durumunda sağlık ve ilk yardım, spor organizasyonları, spor yöneticileri, spor faaliyetleri, milli oyunlarda görev, halk oyunları ve spor pisikoloji derslerinde görev alabilirler.

- Öğretmenlik bölümü mezunlar kendilerini geliştirmeleri durumunda diğer 3 bölümün iş alanlarından da yararlanabilirler.

KİMLER BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLABİLİR?

 Beden Eğitimi Öğretmeni olabilmek için TYT'te(Temel Yeterlilik Testi) bu bölüm için sınava girmeye hak  kazanacak puanın alınması gerekir.

 TYT'te(Temel Yeterlilik Testi) alınan puan barajı her üniversite için farklılık gösterir.Kimi üniversitelerde baraj puanı 160 iken kimisinde bu puan 300'ü bulabilir.

TYT’de(Temel Yeterlilik Testi) aldığınız puan gitmek istediğiniz üniversitenin baraj puanına yetiyorsa ve  ÖYS’de (Özel Yetenek Sınavı) başarılı olmanız durumunda Beden Eğitimi Bölümüne girmeye hak kazanmışsınız demektir.

Üniversitelerin belirlediği bu sınavlar kimi üniversitelerde 1 tane ile sınırlıyken bazı üniversitelerde bu sayı 4'e kadar çıkabilmektedir.Sınavlar genellikle 2 aşamalı olmaktadır.

İYİ BİR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ NASIL OLMALI ?

- Herşeyden önce konusuna hakim olmalı,

- Demokrat olmalı,

- Çok yönlü olmalı,

- Sabırlı olmalı

- İnsani sevgi ile dolu bir birey olmalı,

- İdealist ve prensip sahibi olmalı,

- Giyimine kuşamına, yani dış görünüşüne dikkat etmeli ve imajını korumalı,

- Öğrencilerini bir rakip olarak görmemeli, onlarla yarışa girmemeli,

- Mesafesini korumalı,

- Mesleğini sevmeli,

- Her zaman kendini geliştirmeli yani değişime ve gelişime açık olmalı,

- Yeniliklere açık olmalı,

- Çevresinden ve olup bitenden haberi olmalı,

- Yardımsever olmalı, özverili olmalı,

- Çalışkan olmalı, yorulmamalı,

SON 4 YILIN KPSS PUANI

2014 YILI KPSS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUAN ATAMALARI

06/02/2014 65,591 PUAN

19/09/2014 69,322 PUAN

01/12/2014 68,961 PUAN

2015 YILI KPSS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUAN ATAMALARI

05/02/2015 67,491 PUAN

15/09/2015 73,034 PUAN

2016 YILI KPSS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUAN ATAMALARI

SUBAT AYI 71,667 PUAN

2017 YILI KPSS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUAN ATAMALARI

 

MÜLAKAT SINAVIYLA BİRLİKTE  78,000 PUANLA ATANMIŞTIR.