• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports

OBP’nin kelime anlamı Ortaöğretim Başarı Puanıdır. OBP, üniversitelerin Besyo ve Sbf Bölümlerinde Özel Yetenek Sınavlarında hesaplama aracı olarak kullanılmaktadır.

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı lisede 4 yıl boyunca okuduğunuz ve aldığınız notlardan elde edilen başarı grafiğidir. 4 yıl boyunca aldığınız diplomanın üzerinde yazan Diploma Notu: 50 ile 100 arasında sayısal terime diploma notu diyoruz. OBP ise Diploma Notunun 5 ile çarpımından elde edilen sayısal terimdir.

Örnek: Diploma Notunuz 60 ise OBP’yi bulmak için 60*5=300 OBP’dir.

OBP’nin Besyo’ya Etkisi Nedir?

Bu soru özel yetenek sınavlarına giren bütün adayların merakla sorduğu sorulardan bir tanesidir. Sorunuzun cevabı etkilidir. OBP BESYO sınavlarında büyük bir önem arz etmektedir. OBP’nin Besyo’ya etkisini anlatacak olursak, TYT sınavından alınan ham puan ile alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Spor Bilimleri Fakülteleri başvuru yapan her aday için henüz özel yetenek sınavına girmeden bir sıralama belirler. Bu sıralamanın ölçütlerine ise Sınav Başlangıç Puanı denmektedir. Sınav Başlangıç Puanı’na OBP Etkisi

Aday herhangi bir üniversitenin  özel yetenek sınavına başvuru yaptıktan sonra sınava girmeden önce sıralama yapılabilmesi için  bir hesaplama sistemi vardır. Bu hesaplama sistemi;

TYT*0.22+OBP*0.11’dir. (Spor Liseleri için bazı üniversitelerde bu sistem 0.11 yerine 0.14 olabilmektedir.)

Örnek TYT Hesaplama: TYT’si 250 olan bir adayın başlangıç puanına TYT etkisi 250*0,22=55’dir.

Örnek OBP Hesaplama: Diploma Notu 60 olan bir adayın 60*5=300 OBP’si olur. 300*0,11=33’dür.

Yani örneklerde görüldüğü gibi TYT ve OBP etkisi sınavlarda oldukça etkilidir. Son örnek olarak aynı TYT puanı ve OBP puanını ele alarak adayın sınav başlangıç puanını ortaya çıkaracak olursak.

Sınav Başlangıç Puanı: TYT=250 OBP=300  250*0,22+300*0,11=88 Sınav Başlangıç Puanı.

Adayın sınav başlangıç puanın üzerine üniversitenin belirlediği sınav sistemine göre (Koordinasyon, Branş, Özel Yetenek, Kuvvet Testleri, Koşular vb.) bunlardan herhangi birtanesi veya birden çok uygulanan sınavlardan elde edilen puanlarda Sınav Başlangıç Puanına eklenerek adayın sıralaması belirlenir. Bu demek oluyor ki adaylar; TYT puanı + OBP puanı + yapılan sınavların hepsi bir arada hesaplanarak adayların sınavlardaki sıralaması belirlenmektedir. OBP adaylar için TYT ve özel yetenek sınavları kadar önemlidir.