• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo 2022 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu


Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo 2022 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo 2022 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Sınav Tarihi

Online Ön Kayıt* 26-29 Ağustos 2022

Adayın Bilgilerinin Kontrolü 31 Ağustos-02 Eylül 2022

Özel Yetenek Uygulama Sınavı** 05-08 Eylül 2022

Adayların Sınavla İlgili Tüm Bilgi ve Belgelere Ait Kontrol Listesinin İlanı 12 Eylül 2022

Kontrol Listesine İtiraz 13 Eylül 2022 (Saat 17:00'ye kadar)

Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi 15 Eylül 2022

Asıl Liste Kesin Kayıt 19-20 Eylül 2022 (Saat 17:00'ye kadar)

Yedek Aday Listesi Kesin Kayıt***

1. yedek liste 21 Eylül 2022 (Saat 17:00'ye kadar)

2. yedek liste 22 Eylül 2022 (Saat 17:00'ye kadar)

3. yedek liste 23 Eylül 2022 (Saat 17:00'ye kadar)

Sınav Sistemi
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan
Baraj Puanı
ÖĞRT 800.000 ANT 160 MİLLİ 160 ENG 100
Kimler Düşünebilir

BENZER KILAVUZLAR